Kollektivavtal

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Den svenska modellen bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare som sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för hela landet.

Arbetsmarknadsminister

Eva Nordmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna vill:

 • säkerställa goda arbetsvillkor och öka tryggheten på jobbet för alla som jobbar i Sverige. Då är det avgörande att det finns kollektivavtal som reglerar spelreglerna på arbetsmarknaden
 • svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder (med de begränsningar som följer av EU-rätten).

Starka kollektivavtal för ett tryggare Sverige

I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga.

Den svenska modellen bygger på en stark arbetsrätt och starka parter på arbetsmarknaden. I Sverige finns grundläggande regler för arbetsmarknaden i lag. I övrigt är det kollektivavtal som reglerar lön, arbetstid, inflytandefrågor och andra anställningsvillkor. Det är fack och arbetsgivare som förhandlar fram kollektivavtal. Även uppgiften att se till att kollektivavtalen respekteras vilar på avtalsparterna själva.

Socialdemokraterna värnar den framgångsrika svenska modellen. Vi vill att arbetsmarknadens parter, både arbetsgivarorganisationer och fackförbund, ska ha många medlemmar, vara starka och kunna träffa heltäckande, branschanpassade kollektivavtal. Svenska kollektivavtal ska gälla alla på svensk arbetsmarknad.

De borgerliga partierna och SD står inte upp för den svenska modellen. De vill lagstifta om lägre löner och försvaga arbetstagarna genom försämrad arbetsrätt och fler otrygga jobb. Det är helt fel väg att gå. Socialdemokraterna vill ha ett tryggare Sverige. Då behöver den svenska modellen utvecklas - inte avvecklas!

Uppdaterades senast: 09 juni 2020

Det här har vi gjort:

 • stoppat krav på försämrade anställningsvillkor avseende både lön och trygghet för ungdomar och nyanlända
 • stoppat och motverkat lönedumpning och diskriminering av utländska arbetstagare
 • tillsammans med arbetsmarknadens parter hittat långsiktiga lösningar som gör att nyanlända kan komma in på arbetsmarknaden fortare
 • rivit upp lex Laval
 • drivit frågan om kollektivavtal som krav vid upphandling.
 1. En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som arbetar och gör rätt för sig.

  Läs mer om Arbetsrätt
 2. I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.  

  Läs mer om A-kassan
 3. I vårt starka samhälle jobbar alla som kan jobba. Det finns meningsfulla uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som skapar värde i samhället. Socialdemokraterna har därför infört extratjänster – jobb med riktig lön där den som jobbar gör nytta och bidrar till att bygga ett tryggare Sverige.

  Läs mer om Extratjänster
 4. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer om Arbetsmiljö
 5. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer om Arbetsförmedlingen
 6. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer om Jobb
 7. De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

  Läs mer om Äldre
 8. Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

  Läs mer om Ekonomi
 9. Rätten till ett tryggt arbete som det går försörja sig på, det är grunden för vårt starka samhälle. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Alla som vill gå upp i arbetstid ska ha möjlighet att göra det.

  Läs mer om Heltid och deltid
 10. Det går allt snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska ställa högre krav på språk och utbildning så att alla i vårt starka samhälle har möjlighet att försörja sig själva.

  Läs mer om Integration och mångfald