Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Brottslighet och terror

Vi vill använda EU för att bekämpa den organiserade gränsöverskridande brottsligheten.

Socialdemokraterna vill:

 • öka det rättsliga samarbetet och polissamarbetet inom EU för att mer effektivt bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten.
 • växla upp kampen mot kriminalitet och utnyttjande på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet.
 • öka hamnsamarbetet för att stoppa smugglingen av narkotika.
 • införa en europeisk sexköpslag och verka för att förebygga och bekämpa människohandel i hela EU.
 • arbeta mot organiserade bedrägeriligor som lurar svenska pensionärer.

EU har en viktig roll för att bekämpa kriminalitet inom Europa. Den internationella vapen- och knarkhandeln göder gängen över nationsgränser. Narkotika och vapen som säljs i Sverige har ofta passerat flera EU-länder innan det når våra gator. Det är därför nödvändigt med ett samordnat, internationellt svar.

Socialdemokraterna kommer använda EU för att bekämpa den gränsöverskridande organiserade brottslighet som drabbar Sverige, såsom gängkriminalitet, stöldligor och bedrägerier. Vi ska sätta stopp för kriminella företagare och utnyttjande på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet, som skapar farliga arbetsplatser och göder grov organiserad brottslighet.

Vi har det inflytande som krävs för att öka ländernas polisiära samarbete och göra Sverige tryggare. Genom att arbeta tillsammans kan EU-länderna skapa bättre och mer effektiva verktyg för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Ett nära samarbete mellan rättsväsenden i olika länder underlättar utredningar och gör det svårare för kriminella att undkomma rättvisan genom att fly till ett annat land. Informationsutbyte mellan polismyndigheter, åklagarmyndigheter och säkerhetstjänster i olika länder är avgörande för att snabbt kunna identifiera och reagera på hot och kriminella aktiviteter. Vi måste underlätta för medlemsländernas nationella polisstyrkor att samarbeta med varandra för att komma åt de kriminella som verkar över nationsgränserna.

Det här har vi gjort:

 • växlat upp kampen mot internationella gäng genom fördjupat polissamarbete.
 • gjort det enklare att utbyta digital information mellan polis och åklagarmyndigheter inom EU.
 • gjort det svårare att gömma brottsvinster i andra medlemsländer.
 • ökat samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter kring kontroller av arbetsplatser för att upptäcka arbetslivskriminalitet.
 • förhandlat fram en historisk lag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
 • arbetat med en lag för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn online.
 • gjort det möjligt att kräva tillbaka utbetalt jordbruksstöd från arbetsgivare som behandlat sina anställda illa.

Kommer du rösta den 9 juni? Skriv under här:

Uppdaterades senast: