Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Ekonomi och jobb

Den tuffa ekonomiska situationen fortsätter att drabba svenska folket som fått tio års reallöneökningar utraderade. Vi vill använda EU för att få svensk ekonomi på fötterna igen.

Socialdemokraterna vill:

 • värna svenska jobb och stå upp för svenska kollektivavtal.
 • minska antalet arbetsrelaterade dödsolyckor och sjukdomsfall genom strängare arbetsmiljöregler i hela EU.
 • stoppa kriminalitet och utnyttjande på arbetsmarknaden genom ett 10-punktsprogram mot arbetslivskriminalitet. Öppnas i nytt fönster.
 • sänka elpriser genom att sätta press på grannländer att bättre följa överenskomna regler om elmarknad.
 • att EU fortsätter bygga ut den förnybara energin för lägre elpriser.
 • säkra att fler industriinvesteringar och jobb hamnar i Sverige.
 • bygga ut och koppla ihop järnvägen i Sverige och Europa och göra det lättare och billigare att åka tåg i Europa.
 • vara en aktiv del av den inre marknaden och upprätthålla goda handelsförbindelser med omvärlden.
 • förbättra förutsättningarna att studera och arbeta runtom i Europa.

Sverige har blivit fattigare. Det syns i vanligt folks plånböcker, i nedskärningar i välfärden och stigande arbetslöshet. Socialdemokraterna kommer stå upp för svenska folkets ekonomiska intressen i varje EU-beslut. Vi ger oss aldrig när det handlar om att skydda svenska jobb och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi tar kampen för att svenska skattepengar inte ska kunna gömmas undan i andra länder.

Vi vill fortsätta använda EU:s inre marknad för att fortsätta säkerställa god ekonomi och goda handelsrelationer inom EU. Vi vill även vara en kraft som garanterar att Sverige lever upp till internationella överenskommelser och åtaganden för att slippa dra på Sverige dyra straffavgifter från EU.

EU:s gemensamma arbetsmarknad gör det enklare för svenskar att söka jobb i hela EU och för svenska företag att hitta arbetskraft. Men den gemensamma arbetsmarknaden får inte vara ett skäl att dumpa löner eller försämra arbetsmiljön för arbetare i Sverige eller utomlands. Vår utgångspunkt är alltid att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Det här har vi gjort:

 • drivit på för att de svenska energipriserna ska hållas nere när gaspriserna gått upp.
 • tagit kampen för att svenska villaägares vatten- och avloppsavgifter inte ska öka i det nya avloppsdirektivet.
 • fortsatt arbetet för att det ska produceras mer billig el i Europa.
 • värnat svenska jobb och stått upp för den svenska kollektivavtalsmodellen.
 • hållit ner den svenska EU-avgiften.

Kommer du rösta den 9 juni? Skriv under här:

Uppdaterades senast: