Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Klimat och miljö

Vi vill använda EU för att få fler länder att göra mer för att få ned klimatutsläppen och minska miljöförstöringen

Socialdemokraterna vill:

 • skärpa EU:s klimatmål till 2040 i linje med Sveriges klimatmål och fullfölja arbetet med den gröna omställningen i EU.
 • stå upp för svenskt skogsbruk genom att säkerställa att skogsförvaltningen fortsatt bestäms i Sverige.
 • skärpa EU:s kemikalielagstiftning för att stoppa nya farliga kemikalier, exempelvis den cancerframkallande kemikaliegruppen PFAS.
 • verka för att produktion av hållbara biodrivmedel och biogas i EU ökar genom bättre regelverk och sänkta kostnader.
 • minska övergödningen och stoppa överfisket i Östersjön och Västerhavet.
 • stärka svenska jordbrukares konkurrenskraft genom reformer för ökad lönsamhet och att EU-regler för hållbarhet och djurskydd skärps för att mer likna de svenska.

Europas länder måste öka beredskapen mot extremväder och göra mer för att lämna över renare natur, luft och vatten till nästa generation. Vi har stor vana av att förhandla om klimatet och få verkningsfulla lösningar på plats, såsom EU:s historiska klimatlag där vi svenska socialdemokrater ledde arbetet.

Sverige har länge varit en förebild för andra länder när det gäller vår nationella klimatpolitik. Med den europeiska gröna given och Fit for 55 har EU tagit stora kliv framåt. Paketet innehåller en rad reformer som sätter högre mål för och driver på för investeringar i förnybar energi, energieffektivisering och hållbara bränslen. EU:s klimatpolitik håller också på att få en alltmer avgörande roll för Sveriges omställning.

Om våra barn och barnbarn ska ha samma tillgång till ren luft, rent vatten och oförstörd natur som tidigare generationer måste vi tillsammans med andra länder få ner utsläppen, minska användningen av kemikalier och se till att vi har ett hållbart jordbruk. Med gemensamma regler i EU kan vi samtidigt påverka fler länder internationellt.

Det här har vi gjort:

 • förhandlat fram EU:s historiska klimatlag så att EU ska bli världens första fossilfria kontinent senast 2050 och minska utsläppen med 55 procent till 2030.
 • upprättat utsläppstullar så att länder utanför EU får betala för sina utsläpp och vår gröna industri skyddas.
 • mer än fördubblat andelen förnybar energi i Europa.
 • förhandlat fram ambitiösa mål för mer hållbara bränslen till flyget.
 • höjt standarden för rent vatten och ren luft i Europa.
 • stärkt skyddet av skadad natur.
 • höjt kraven på hållbar design så att produkter håller längre och det blir dyrare med ohållbara produkter.
 • minskat onödiga förpackningar och fått igenom krav på pantsystem i alla EU-länder.

Kommer du rösta den 9 juni? Skriv under här:

Uppdaterades senast: