Gå till innehåll

Så stoppar vi gängkriminaliteten

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och vi ska bekämpa brottsligheten med hela samhällets samlade kraft. Då krävs många olika åtgärder, på många olika områden, fler poliser med bättre verktyg, höjda straff, fler socialarbetare och en skola där alla barn får bästa möjliga utbildning.

Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang.

Rättssamhället ska alltid reagera kraftfullt mot brottslighet. Den som begår brott ska räkna med kännbara straff. Polisen ska ha tillräckliga resurser och verktyg för att kunna klara upp brott. Vi har höjt ett 70-tal straff, bland annat för misshandel, narkotikabrott och vapenbrott. Polisen har fått fler och bättre verktyg, till exempel hemlig dataavläsning. De som döms ska delta i behandling i fängelse. Samhället ska aldrig stå passivt medan människor får sätta livet till i kriminella uppgörelser. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit fram det mest omfattande programmet mot gängkriminalitet som någonsin har funnits i Sverige. Vi ska vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten.

Det här har vi gjort:

  • infört hemlig dataavläsning så att polisen kan komma åt krypterad information
  • infört straffet ungdomsövervakning som bland annat innebär att den dömde får helghemarrest eller andra begränsningar av hur man får röra sig fritt i samhället. Förbudet övervakas med fotboja
  • utökat polisens möjligheter till kameraövervakning
  • utökat resurserna till skolor i utsatta områden och socialtjänst och ökat resurserna för att fler barn ska kunna omhändertas
  • skärpt straffet för grovt vapenbrott så att den som upptäcks med ett skarpladdat vapen automatiskt blir häktad
  • skärpt straffen för bland annat mord, misshandel och narkotikabrott. Sammanlagt har vi skärpt straffen för ett 70-tal brott
  • avskaffat straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet
  • villkorlig frigivning kopplas till krav på deltagande i återfallsförebyggande åtgärder.

  Men det räcker inte. Vi vill också:

   • ha 10 000 fler polisanställda. Nu är vi mer än halvvägs till det målet och vi har aldrig haft så många poliser som nu
   • skärpa straffen för rekrytering av unga till kriminalitet och brott relaterade till kriminella uppgörelser
   • öka de sociala insatserna genom bl.a. bättre tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter och fältassistenter på kvällar samt helger
   • lagstifta om brottsförebyggande ansvar för alla kommuner.

   Uppdaterades senast: