Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Säkerhet, sammanhållning och demokrati

I en tid av krig och konflikt krävs ett EU som står upp för demokratiska värden och stärker arbetet för gemensam säkerhet och försvar.

Socialdemokraterna vill:

Ett krig rasar i Europa. Att EU ökar stödet till Ukraina och står enat mot Putin kommer vara avgörande för svenska folkets säkerhet och trygghet. Vi socialdemokrater är en garant för ökad sammanhållning och ett Europa som står starkare i en orolig omvärld. Vi är den största motkraften mot de auktoritära och högerpopulistiska krafter som vill splittra Europa.

Att inte låta Ryssland vinna kriget i Ukraina, det är vår tids definierande uppgift. Vi måste fortsätta stödja Ukraina militärt, humanitärt och finansiellt för att de ska kunna vinna det krig de utkämpar för allas vår fred och frihet.

Vår sammanhållning är avgörande för vår motståndskraft. Det är när vi håller ihop, och tar gemensamt ansvar, som vi är som starkast. Därför vill vi stärka EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och förbättra samarbetet på EU-nivå i säkerhets- och försvarsfrågor.

I en tid där högerpopulister vill söndra EU-samarbetet inifrån, krävs en konstruktiv kraft som förespråkar sammanhållning och samarbete istället för splittring. När auktoritära krafter flyttar fram positionerna runtom i världen behöver vi kunna lita på att EU:s medlemsländer är fungerande rättsstater, som bekämpar korruption och möjliggör ansvarsutkrävande i fria och demokratiska val.

Det här har vi gjort:

  • drivit ett kraftigt ökat stöd till Ukraina i EU:s budget för år 2024.
  • bidragit till att EU hitintills lagt 13 sanktionspaket mot Ryssland.
  • stärkt skyddet för journalister och tillgången till fri och oberoende medierapportering.
  • drivit frågan om att stödet till Ukraina ska inkludera hjälp till utsatta kvinnor och barn.
  • föreslagit ett barnskyddspaket för att skydda och hjälpa de barn som påverkas av kriget i Ukraina.
  • stärkt ansvaret för sociala mediejättar att bekämpa desinformation och terrorinnehåll

Kommer du rösta den 9 juni? Skriv under här:

Uppdaterades senast: