Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Sluta skjut - program mot skjutningar

Sluta skjut är en satsning som syftar till att förebygga skjutningar och grovt våld. Arbetet har gett resultat i Malmö. Regeringen har därför gett ett uppdrag till Brottsförebyggande rådet (Brå) om att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige. Läs mer om övriga åtgärder mot gängkriminalitet här.

Sluta skjut är en arbetsmetod mot grovt våld i kriminella grupperingar som har prövats i Malmö sedan 2018, där polisen, Kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare samarbetar för att minska dödligt våld i kriminella miljöer.

Sluta skjut bygger på en amerikansk modell (Group violence intervention – GVI) som i flera amerikanska studier visat positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet. Utvärderingar av arbetet i Sverige har visat lovande resultat och strategin bör prövas i flera städer i Sverige.

Fler kommuner bör satsa på Sluta skjut

Mot bakgrund av den allvarliga problematiken med dödligt skjutvapenvåld i kriminella miljöer bör Sluta skjut spridas till flera orter i Sverige. Regeringen har därför avsatt medel för detta 2021 samt föreslagit ytterligare medel i budgeten för 2022 och 2023. Regeringen avser även att ge Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården ett uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner sprida arbetsmetoden.

Hittills har bland annat Göteborg, Huddinge, Uppsala och Örebro bestämt sig för att börja arbeta med strategin.

Utveckling Malmö skjutningar och sprängningar med projektet sluta skjut


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Skjutningar

61

65

47

34

20

18

Sprängningar

43

62

39

36

17

22

I Stockholms stad blundar Moderaterna för gängkriminaliteten

Varje vecka sker nya skjutningar och vi vill se åtgärder genast. Den S-ledda regeringen bygger ut polisen och skärper straffen, samtidigt måste varje kommun ta sitt ansvar på hemmaplan. I Stockholms stad är det tydligt att Moderaterna helt saknar en plan för att bryta nyrekryteringen till gängen. De saknar en plan för att fånga upp unga killar på glid och för att på allvar bryta segregationen. De vill heller inte införa den framgångsrika metoden Sluta skjut. Här kan du jämföra statistik mellan Malmö stad och Stockholm på utveckling med antal skjutningar.

I S-ledda Malmö har skjutningarna minskat med 70 procent de senaste åren, tack vare stora satsningar på trygghet och ett systematiskt arbete med metoden Sluta skjut.

Vi vill att M-ledda Stockholm tar efter Malmö och inför Sluta Skjut och på allvar tar sitt ansvar för att bryta nyrekryteringen till gängen.

Uppdaterades senast: