Gå till innehåll

Så stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott, inte sällan av en man hon har eller har haft en relation med. Varje månad dödas en kvinna av en man. Våldet orsakar stort lidande och livslånga konsekvenser. En del kvinnor och barn tvingas leva gömda för gärningsmannen. Det är oacceptabelt. Vårt Sverige kan bättre än så här.

För den socialdemokratiskt ledda regeringen har arbetet för att få slut på mäns våld mot kvinnor sedan länge varit en högt prioriterad fråga. Ett stort antal åtgärder har genomförts, såväl fler poliser och högre straff, som förebyggande åtgärder. Men i slutänden handlar det om att män måste ändra på sig, sluta att fysiskt och psykiskt misshandla kvinnor och barn.

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män och hbtqi-personer, begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket måste upphöra.

Rättssamhället ska alltid reagera kraftfullt mot brottslighet. Den som begår brott ska räkna med kännbara straff. Polisen ska ha tillräckliga resurser och verktyg för att kunna klara upp brott. Vi har höjt ett 70-tal straff, bland annat för misshandel, sexualbrott och grov kvinnofridskränkning. De som döms ska delta i behandling i fängelse. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit fram omfattande program för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi ska vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten.

Det här har vi gjort:

 • satsat på polisen så att de kunnat anställa 350 nya utredare som arbetar med mäns våld mot kvinnor
 • infört Samtyckeslagen som gör det ännu tydligare att sex som inte är frivilligt är olagligt
 • infört brottet oaktsam våldtäkt vilket bidragit till att antalet fällande domar ökat
 • infört en straffskärpningsgrund så att hedersbrott kan straffas hårdare
 • infört ett särskilt brott för hedersförtryck
 • höjt straffen för bland annat misshandel, sexualbrott och grov kvinnofridskränkning
 • ändrat reglerna så att villkorlig frigivning kopplas till krav på deltagande i kriminalvårdens program för att förhindra återfall i brott
 • infört utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands för att bli bortgifta eller könsstympas
 • ökat bidragen till tjej- och kvinnojourerna
 • förstärkt reglerna för kontaktförbud
 • ändrat reglerna så att polisen kan läsa meddelanden även mellan närstående
 • gjort det kriminellt att låta barn bevittna våld mellan närstående.

Men det räcker inte. Vi vill också:

 • öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. Nu är vi mer än halvvägs till det målet och vi har aldrig haft så många poliser som nu
 • ytterligare skärpa straffen för sexualbrott
 • höja straffet för köp av sexuell tjänst genom att böter tas bort ur straffskalan
 • utreda hur skyddet för barn kan förstärkas när det gäller frågor om umgänge med en våldsam förälder
 • utreda hur våldsutsatta kvinnor i högre grad kan behålla den gemensamma lägenheten
 • utreda om det finns anledning att kriminalisera psykiskt våld.

Läs mer

40-punktsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.  

Uppdaterades senast: