1. En trygg och lärorik förskola för alla barn Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Elevgrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.35 • Storlek: 23.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Förskola
 2. Alla sexåringar ska gå i förskoleklass Alla barn ska få en bra start på sitt lärande. Därför ska förskoleklassen förbättras och likvärdigheten öka. Socialdemokraterna vill minska klasstorlekarna och anställa mer personal investera i lärarna och deras

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.39 • Storlek: 21.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Förskoleklass
 3. Ett tryggare Sverige för alla barn och unga Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Socialdemokraterna

  Senast ändrad: 2022-09-09 08.33 • Storlek: 22.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Barn
 4. Trygg barnomsorg på kvällar och helger En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när på dygnet som föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.30 • Storlek: 21.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Barnomsorg
 5. I valrörelsen 2018 gick vi ut med ett vallöfte om en veckas extra ledighet per år för föräldrar. Detta för att underlätta för alla föräldrar som kämpar med att kombinera arbetsliv och familjeliv. Familjeveckan var tänkt som en rättvisereform för alla

  Senast ändrad: 2022-08-19 14.53 • Storlek: 19.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Familjevecka
 6. Socialdemokraterna går till val på en kraftfull satsning för fler lärare och mindre klasser i de mest utsatta skolorna samt hårdare straff för brott riktade mot utbildningspersonal.

 7. S-regeringen går vidare med skarpa åtgärder för att ta itu med utförsäljningen och sönderprivatiseringen av den svenska skolan. Idag meddelande statsminister Magdalena Andersson och skolminister Lina

  Senast ändrad: 2022-08-19 11.27 • Storlek: 24.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Utländskt ägande av svenska skolor ska granskas
 8. Under sommaren träder flera lagar i kraft som ska förbättra skolans arbete med trygghet och studiero. Bland annat införs mobilförbud under lektionstid och personalen får ökade befogenheter att ingripa vid

  Senast ändrad: 2022-08-02 14.11 • Storlek: 23.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ny lag om mobilförbud i skolan träder i kraft
 9. Den senaste veckan har det skett flera sprängningar och skjutningar runt om i Sverige. Gängkriminellas grepp om flera av landets bostadsområden fortsätter att

 10. Socialdemokraterna presenterar idag flera förslag för att minska den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och sätta stopp för

  Senast ändrad: 2022-09-06 09.42 • Storlek: 25.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Satsa på vården för psykisk ohälsa – sälj inte ut BUP!