1. Ett jämställt samhälle är ett tryggare Sverige Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar. Socialdemokraterna vill

  Senast ändrad: 2022-08-31 08.12 • Storlek: 20.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Feminism
 2. En feministisk utrikespolitik för oss socialdemokrater innebär att vi strävar efter global jämställdhet och för flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sverige ska i alla relevanta

  Senast ändrad: 2022-08-16 15.24 • Storlek: 21.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Feministisk utrikespolitik
 3. Tillgänglighet och delaktighet i alla delar av samhället För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det

  Senast ändrad: 2022-09-28 21.57 • Storlek: 22.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Funktionsnedsättning
 4. Föräldrar ska inte behöva välja mellan föräldraskap och arbete Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Socialdemokraterna vill att en successiv

  Senast ändrad: 2022-09-26 14.35 • Storlek: 19.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Föräldraförsäkring
 5. Kampen för HBTQ+personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin Varje människa är unik och människovärdet för alla är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Och ingen människa har rätt att döma eller

  Senast ändrad: 2022-08-19 14.10 • Storlek: 19.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / HBTQ+frågor
 6. Heltid som norm på arbetsmarknaden Rätten till ett tryggt arbete som det går försörja sig på är grunden för vårt starka samhälle. Heltid ska vara norm på hela den svenska arbetsmarknaden. Alla som vill gå upp i arbetstid ska ha möjlighet att göra det

  Senast ändrad: 2022-09-30 15.27 • Storlek: 19.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Heltid och deltid
 7. Ett jämställt samhälle innebär ett tryggare Sverige Socialdemokraterna är ett feministiskt parti . Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på livets alla områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar. Socialdemokraterna

  Senast ändrad: 2022-09-30 15.36 • Storlek: 20.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Jämställdhet
 8. I dag presenterar Socialdemokraterna en film om det hat och hot som kvinnliga partiledare dagligen får utstå. Kommentarerna har hämtats ifrån högerpopulistiska Samnytts kommentarsfält. Filmen

  Senast ändrad: 2022-09-09 10.27 • Storlek: 21.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Socialdemokraterna presenterar film om hat mot kvinnor
 9. Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott. Inte sällan av en man de har eller har haft en relation med. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Det kan vi aldrig acceptera.

  Senast ändrad: 2022-09-08 11.40 • Storlek: 24.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Mäns våld mot kvinnor ska stoppas
 10. Regeringen vill stärka arbetet mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck och ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 105 miljoner