1. Höga klimatambitioner, rimliga drivmedelspriser Bensinpriset och dieselpriset påverkar vardagsekonomin för många människor, inte minst för dem som bor i glesbygden som saknar kollektivtrafik och därför måste köra bil långa sträckor. Priset på

  Senast ändrad: 2022-09-28 22.31 • Storlek: 23.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Bränslepriser
 2. Den senaste tidens höga elpriser slår mot människors plånböcker och skapar svårigheter för industrin. Vi behöver bygga ut elproduktionen för att snabbt få mer billig el. När det gäller att lösa Sveriges energibehov finns det för oss socialdemokrater

  Senast ändrad: 2022-09-28 16.02 • Storlek: 25.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Energipolitik
 3. En bättre havsmiljö kräver insatser Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden ska säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden ska vara hållbara. Vårt rena dricksvatten

  Senast ändrad: 2022-08-18 16.33 • Storlek: 25.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Havsmiljö
 4. Sverige ska ha en infrastruktur som går att lita på I vårt starka samhälle ska vi gemensamt investera i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas pålitliga och hållbara transportlösningar både för dig som

  Senast ändrad: 2023-07-06 10.35 • Storlek: 24 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Infrastruktur
 5. Minska farliga kemikalier Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna vill att Sverige går

  Senast ändrad: 2022-08-22 09.34 • Storlek: 22.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Kemikalier
 6. En klimatpolitik för vanligt folk Att klara klimatet är vårt gemensamma ansvar. Vi behöver alla bidra, men det krävs en klimatpolitik som fungerar för vanligt folk i hela landet – varje dag. Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.33 • Storlek: 26.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Klimat
 7. En viktig del av svensk elproduktion Den senaste tidens höga elpriser slår mot människors plånböcker och skapar svårigheter för industrin. Vi behöver bygga ut elproduktionen för att snabbt få mer billig el. När det gäller att lösa Sveriges

  Senast ändrad: 2022-09-28 16.03 • Storlek: 30.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Kärnkraft
 8. Mat

  Ett starkt svenskt jordbruk tryggar livsmedelsförsörjningen Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stoppa matfusket och stärka konsumenternas rätt till bra information. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.59 • Storlek: 23.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Mat
 9. En ambitiös miljöpolitik ger jobb Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkt samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden samt skapar

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.28 • Storlek: 23.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Miljö
 10. n är vårt gröna guld Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.53 • Storlek: 23.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Skog